Què Oferim

Services

Preocupa’t només de pedalar i obre tots els sentits. Et posem totes les facilitats.
Preocúpate solo de pedalear y abre todos los sentidos. Te ponemos todas las facilidades.
Focus on just cycling and to opening all the senses and we will take care of the rest.

 

Lugagge Transport

Servei de transport a acompanyants que no pedalen al lloc final de cada etapa.
Servicio de transporte a los acompañantes que no vayan en bici a cada final de etapa.
Escorting service for those who do not ride to the final destination of each stage.

 

 

Passenger Transport

Servei de transport a acompanyants que no pedalen al lloc final de cada etapa.
Servicio de transporte a los acompañantes que no vayan en bici a cada final de etapa.
Escorting service for those who do not ride to the final destination of each stage.

 

 

GPS Rental

Si no disposeu de GPS us lloguem un per seguir les Rutes gravades.
Si no disponéis de GPS os alquilamos uno para seguir las Rutas gravadas.
We provide GPS in case you need it.

 

 

Guide Service

Teniu la possibilitat de fer la Ruta o part de la Ruta (algun/s dies) amb un guia professional i de la zona.
Tenéis la posibilidad de hacer la Ruta o parte de ella con un guía profesional y de la zona.
You have the possibility to make the Route (or part of the Route) with professional guides of the area.

 

 

Roadside Assistance

L’assistència en Ruta l’oferim de 2 tipus: cotxe d’assistència amb totes les necessitats o en contacte 24 h.
La asistencia en Ruta puede ser de 2 tipos: coche de asistencia con todas las necesidades o en contacto las 24 h.
We offer two types of assistance: car assistance with all the needs or contact 24 h.